Kan Grupları ve Kişilik Analizleri

Toplumda yaşayan insanların birbirlerini “soğukkanlı veya sıcakkanlı” olarak tanımlanması İbn-i Sina, Hipokrat ve Gale’nin görüşlerine göre doğru değildir. Kan, bütün insan ve hayvanlarda sıcak tabiatlı olduğundan, soğuk kanlı deyimi tamamen yanlıştır. Çünkü zaten insan ve hayvanlarda kanın tabiatı sıcak ve nemli olarak bilinir. Yani soğuk kan diye bir şey yoktur. İnsanların birbirine sevimli veya itici gelmesi sıcakkanlılık ve soğukkanlılıkla” ilgili bir durum olmayıp aksine “sıcak tabiatlı veya soğuk tabiatlı” olmasıyla ilgili bir durumdur.  Zaten baştan beri vurguladığımız husus da “insanı oluşturan temel unsurlar: Ateş, toprak, hava ve su dur.” Tabiatı hava olan bir insan toprak tabiatlı bir insanla veya tabiatı ateş olan bir insan su tabiatlı bir insanla kolaylıkla anlaşamaz. Yani sözün özünde “soğuk veya sıcak tabiatlı olmak” insanın kendisinde ağırlığını hissettiren temel unsurlarla ilgili bir kavramdır.

  

       “Bu konu üzerinde çeşitli araştırmaları bulunan hekim Peter J. D'Adamo'ya göre, insan oğlunun  gelişimi kan gruplarının da evrimleşmesine yol açtığını ve kan grupları, kişilik özelliklerini genetik olarak taşıdığını belirtiyor.

 

 

   O grubu   :  Kendine güven, cesaret.
   A grubu  :   Sinirli ve hassas.
   B grubu  :   Uyumlu ve yaratıcı.
   A grubu:  En çekici ve ilginç...

 

 

    Kan grupları ve kişilik arasında bir bağlantı olduğuna dikkat çeken J. D'Adamo, J. D'Adamo, bireylere taşıdıkları kan gruplarının kişilik özelliklerini de şöyle anlatıyor:

 

 

    En cesur ve güçlü O grubu :  Bu kan grubu taşıyan herkes gücü, dayanıklılığı, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve iyimserliği genetik hafızalarında taşırlar. Sağlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiş liderlik özellikleri (güç, etki, güvenirlik) ve başarı için gerekli güdüler size kalan O grubu mirasıdır

 

 

   En paylaşımcı A grubu : Psikolojik özelliklerinin bazıları, kalabalık çevresel kitlelerin ihtiyaçlarına katlanabilmekle gelişir. Büyük bir olasılıkla, bu oluşumun içindeki bireyde olması gereken en önemli özellik, paylaşımcı yapıdır. İlk A gruplar, karmaşık bir hayatın meydan okumalarına karşı duyarlı, kurnaz, istekli ve akıllı olmak zorundaydılar. Ancak bütün bu niteliklerin tek bir yapıda toplanması gerekiyordu. Belki de bu bugün bile A grupların daha gerilimli bir yapıya sahip olmalarının bir nedenidir. Sıkıntılarını içlerine atarlar. Fakat patladıklarında da dikkatli olmalısınız.O gruplarının çok başarılı olduğu gerilimli ve sıkışık liderlik pozisyonlarına A gruplar pek uygun değildir.     Bu onların lider olamayacakları anlamına gelmiyor. Ama içgüdüsel olarak, çıkar gözeten liderliği istemezler.

  

     En uyumlu B grubu : Irkların karışması, yeni topraklar ve yabancı iklimlerle karşı karşıya kalan ilk B gruplarının yaşamlarını sürdürebilmek için uyumlu ve yaratıcı olmaları gerekiyordu.  B grupları yerleşik A grupları kadar düzenli ve uyumlu bir konfora gereksinim duymazken O gruplarından da daha az kararlılık sahibidirler. Bu özellikler B gruplarının her hücresinde mevcuttur. Biyolojik olarakB gruplar diğer gruplardan daha uyumludur. Birçok yönüyle B grupları bütün olası seçeneklerin en iyisine sahiptirler.A gruplarının zihinsel ve duygusal olarak uyarılmış edimlerinin yanı sıra O gruplarının saldırgan ve keskin fiziksel tepkilerine ait öğeleri de içlerinde barındırırlar. B gruplarının farklı kişiliklerle daha kolay ilişkiye girebilmelerinin nedeni, genetik doğaları gereği daha uyumlu olmalarındandır. Çünkü kendilerini rekabet ve savaşlara karşı daha az eğilimli hissederler. Onlar diğerlerinin bakış açısından da bakabilirler. Empati yetenekleri vardır.               

 

   En çekicisi AB grubu:  Bu grup sinirli ve hassas A'larla dengeli B'lerin birleşmesiyle oluşmuştur. Sonuç ise tinsel, yaşamın özellikle sonuçlarının pek farkında olmadıkları bir takım etkenlerini kucaklayan, biraz parça parça bir karekterdir.Çoğu kez onlar detaylarla uğraşıp kendilerini yormazlar. AB grubu, kan grupları arasında en çekici ve en ilginç olanıdır. Ama onların doğal karizmasının sonucu ardında hep kırık kalpler bırakmalarıdır.  

                                                                                                            

HAYVANLARDA KAN GRUPLARI

 

Evet hayvanlarda da kan grupları bulunur. Kan grupları, alyuvarların zar yüzeyinde bulunan çeşitli proteinler nedeniyle ortaya çıkıyor. Farklı hayvan gruplarında da farklı zar proteinleri bulunuyor. Bu nedenle, hayvanlarda da kan grupları mevcut. Örneğin kedilerde 3, köpeklerde 11 farklı kan grubu görülüyor. Çoğu zaman da, bizlerdeki, yani insanlardaki A-B-O kan grubu sisteminden farklı kan grubu sistemleri görülüyor.

 

Kan gruplarına ek olarak, kanda bulunan çeşitli faktörler de, bu kan gruplarında çeşitli alt gruplar oluşturabiliyorlar.Her hayvan türünde kan grupları farklı olduğu gibi, hayvanlarda kan grupları faktörlerinin (insanlardaki Rh faktörü gibi) sayısı da çok fazladır.Örneğin sığırlarda 11 kan grubu, 51 kan grubu faktörü vardır. Bu, sığırlarda kan gruplarının saptanması için, özel antikorlu 51 test serumunu gerektirir. Atlarda 19, koyunlarda 6, tavuklarda 7 çeşit kan grubu vardır. (2)

Amerika`da ve Avrupa`da, hayvanların kan gruplarını belirleme üzerinde çalışan, laboratuvarların sayısı sınırlıdır.Köpeklerde kan gruplarının belirlenmesine yönelik çalışma ve yayınlar 1950 lerde başlamıştır.

 

Kan gruplarının ırklara göre dağılımı çalışmaları halen sürmektedir.
Klinik kullanımda kan aktarımı; hayvanlarda kan aktarmalarının zorunlu olduğu durumlarda, alıcı ve vericinin kanlarının birbirine uygunluğunun saptanması amacıyla çarpraz karşılaştırma deneyi yapılır.

 

Bu deneme, hemoliz ve aglütinasyon olaylarının kontrolünü sağlayan pratik bir yöntemdir. Fakat laboratuvar koşullarında yapılacak çalışmalarla kıyaslanırsa, eksik bir çalışma olarak çok güven verici değildir. Ancak , örneğin kediler için A grubu insidansının yükseklği düşünülecek olursa kan aktarımının oluşturacağı riskin azlığı ortaya çıkar. Amerika`daki köpeklerin ise % 60`ı A grubundandır. tübitak