Bir Problemin Gelişme Süreci

BİR PROBLEMİN GELİŞME SÜRECİ

 

    İnsan vücudunda bilinen sistemlerin dışında bir de "enerji" sistemi vardır.Merkezi göğsümüzde bulunan bu enerji sistemi iki şekilde çalışır.Hücrelerde bulunan yaşam enerjisi, enerji deposuna dışardan         merkeze doğru bir dolaşım ile taşınır.Burada yenilenen yaşam enerjisi, merkezden dışa doğru bir   dolaşımla tekrar kullanılmak üzere vücuda dağılır.

Birçok hastalığın temelinde bu deveranın tıkanması, enerji blokajlarının oluşması yatar. Sağlıklı bir enerji deveranının gerçekleşmesi için tüm çakralarımızın açık ve merkezinde olması, kozmik ve küresel (yin-yang) enerjinin girişi ve meridyenlerin üstünde bulunan akupunktur noktalarının açık olması gerekir.Fiziksel ve ruhsal hastalıklar bu noktaların kapanması ve uzun süre açılamaması nedeniyle önce enerji boyutunda daha sonra zihinsel ve fiziksel bedende zayıf olan noktalardan ortaya çıkar.

 

Hepimiz, her gün birçok elektrik trafosu, kanalizasyon veya baz istasyonlarının yakınından geçer veya tam da üstlerinde yaşarız. Bu alanlar, çevrelerine sürekli zararlı elektromanyetik  dalgalar yayar ve enerji alanlarımız bu zararlı dalga boylarına karşı fiziksel bedeni korumak için direnç gösterir. Bu süreçte birçok akupunktur noktası veya çakralar kapanabilir. Bu tehlikeli alanların dışına çıktığımızda yeterli gücü olan, enerji alanı kapanan çakra ve akupunktur noktasını tekrar tıpkı bir elektrik sigorta sistemi gibi açar. Ancak enerjisi zayıflamış ve tükenmiş bir vücut bunu gerçekleştiremez ve enerji sorunlarının ilk adımı atılmış 
olur.

 

İşte ACMOS sistemi ve ölçüm cihazları, tüm bu enerji akış ve blokajlarını; hasta hücrelerin yerlerini kuantum bazlı titreşim tekniği ile tespit eder.

 

İnsan her şeyden evvel titreşim dalgaları yayan ve emen bir enerji oluşumudur. Bu titreşim alanları aşırı üzüntü veya sevinçte, şok, korku, agresyon saldırılarda… bozulabilir. Quantum Acmos Uzmanı tüm bu problemleri tespit eder Acmos protokolünü uygulayarak ortadan kaldırabilir. 

 

Enerji Dağılımdaki dengesizliğe bağlı olarak sağlık problemlerinin ortaya çıkış aşamaları aşağıdaki şekildedir.

 

 

1.Safha: Titreşim

Hastalık 5 duyum organıyla vücudumuza titreşim olarak girer. Kişi bunu fark etmez. Enerji akımı hücreye, fonksiyona ve organa ulaşamamaktadır. Kişi her gün stres altındadır. Hücreleri ve organları artık yeterli olarak enerji alamamaktadır. Toksinler atılamamaktadır. Bu seviyede uyarı işaretleri azdır çünkü rahatsızlık titreşim boyutundadır. Enerji teşhisi ile vücuttaki uyumlar tekrar elde edilir.

 

2.Safha: Enerji – Elektriksel Boyut                               

Kişi dengelenmezse, hastalık ilerlemeye devam eder. Kişi kendini yorgun, sinirli hisseder. Bazen uykusuzluk çeker, geçici migren ve alerjileri olur. Virüs daha enerji halinde olduğu için hastalık daha gelişmemiştir. Quantum Acmos Uzmanı meridyenleri ve organları, enerjiyi tekrar harekete geçirmek ve tıkanıklığı yok etmek için stimüle eder. Vücut kendi kendini idare etme kapasitesini ve dinamizmini tekrar kazanır.

  

3.Safha: Organik                    

Kişi vücudundan gelen yardım çağrılarını ihmal etmişse hastalık yerleşmiştir. Semptomlar görülmeye başlamıştır. Devamlı migren, tiroid sorunları, yüksek tansiyon, kardio-vasküler problemler, kilo almak, ağrılar…

  

4.Safha: Hastalığın Dışarıya Vurulması, Yara                    

Bu en son etaptır. Hastalık ilerlemiştir. Kanser, lezyon, fibrom, kist,…

  

 

Enerji testi kişiye özeldir ve kişinin tüm özelliklerini kayda alır ve kişiye özel tedavi uygulanır.