Kuantum Ve Acmos Metodu

 

 Kuantum Ve Acmos Metodu

Biyolojik maddelere fizik biliminin gözüyle baktığımızda ,insan, hayvan ve 
bitkilerin mikroskobik ve atomik alanda, hiç durmaksızın hareket eden  temel parçacıklardan (patikullerden) ibaret olduğunu gözlemliyoruz. Bu parçacıklar kendi aralarında oldukları kadar çevreleri ile de sürekli bir etkileşim içindedirler. İşte bu etkileşim sonucunda ,artık günümüzde bilimsel aletlerle ölçülebilen, elektromanyetik alanlar oluşmaktadır. Bu parçacıklar,ısığı oluşturan temel parçacık olan fotonlara benzer enerji paketçikleri (quantas) ortaya çıkarırlar.

Bugün fizikçiler ışığın, dalgalı ve zerrecikli çifte doğasını kabul ediyorlar. Böylece yayılan bir dalga, hareketinde kütle değil enerji taşır. Kuantik tıp(enerji tıbbı veya titreşim tıbbı da denebilir) insanı en ince ,en derin boyutunda incelediği gibi çevresini de inceliyor; zira günümüz modern fizik  kurallarına göre bu iki boyut birbirinden ayrılamaz: birinde yapılan değişiklikler derhal öbürünün üstünde etkisini gösteriyor Kuantum mekaniğinde (maddenin davranışını atom bazında değerlendirir) evren bölünemez ve dinamik bir bütün olarak  varsayılır, ve bü bütünlük her nesnenin parçalarının davranışını (varlığını) belirler. Filozof Jean Guitton ‘ Mekanik  kuantum, ruh ve madde arasında var olan bariz bir yakın ilişkinin altını çiziyor’ diye yazmıştır. Kuantum mekaniğinin ortaya çıkardığı diğer bir olağanüstü olay, elektronların, zerrecikler gibi bağımsız hareket ettiği halde, beraber  bir dalga gibi hareket etmesidir. (Young’un aralık deneyimi cf.)

Hücresel bilgilerde insan  vücudunun içinde ve dışında eloktro manyetik rezonanslar olarak yayılırlar ve yine rezonans yöntemi kullanılarak anlaşılabilirler. Böylece  kişinin genel sağlığı veya organları hakkında değerli ve son derece belirgin bilgiler edilinebilir.Kuantik tıp bütünsel bir tedavi mantığına sahiptir ve her bireyin iç yapısını, çevresiyle bir bütün olarak inceler ve uyumlu çözümler getirir. Kuantik fiziğin dikkat çekici prensipleri ACMOS METODU’nun (Analyse des Compatibilites des Matieres sur l’Organisme et leur Synergie) anamaddelerini oluşturur. Vücuttaki ve çevredeki  enerji dengesi Acmos geleneksel Çin tıbbı ile en son bilimsel buluşlar arasinda cok kesin ve tutarlı bir köprü kurar.İnsan varlığını elektromanyetik resonanslar yoluyla kuşatan bilgileri, yani etrafımızda bulunan enerji alanını ölçerek ilerler.İnsan vücudunda  kalıcı bir enerji dengesini  yeniden kurmak için ilaç, beslenme ve çevreyle ilgilenir. Böylece kuantik fizik kurallarını biolojiye uygulayarak, sağlık uzmanlarına yeni perspektifler açar. Dünyadaki pek çok sayıdaki uzmanın ortak görüşü, Acmos metodunun önümüzdeki yüzyılın tıbbına bir ön haberci olduğu yolundadır.