Acmos Eğitim Seminerleri

Acmos Eğitim Seminerleri

Bugüne kadar bir çok ACMOS Bioenerji uzmanı, doktorlar ve doktor olmayanlar dahil, dünyada (Fransa, İtalya, İsviçre, belçika, İngiltere, Türkiye, Hindistan, ABD, Kolombiya, paraguay, Uruguay, Avustralya, Yeni Kaledonya, .....) ACMOS metodunu uygulamaktadır. Bu kişiler her sene SBJ International Bilimsle Araştırma Merkezi veya günümüzde dünyanın birçok ülkesinde açılmış olan ACMOS eğitim merkezlerinde seminerlere katılmışlardır.
 
Acmos Eğitim Seminerleri Kimler İçindir ?
Bu eğitim sağlık uzmanları,  diyetisyenler ve estetikçiler kadar, yaşam enerjileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve enerji akımlarını kontrol altında tutarak kendi ve yakınlarının enerji dengelerini sağlamak isteyen herkese açıktır.
 
Not : ACMOS eğitim seminerlerine katılmak için özellikle tıp bilgisi sahibi olmak şart değildir.
 
Acmos Eğitim
Öğrencilerimize teorik ve pratik olarak eğitim verilir.
Temel ACMOS bioenerji eğitimi bir seneye yayılan 4 farklı dereceden oluşur. Eğitim sonucu ACMOS Bioenerji Uzmanı diploması verilir. Her derece iki tam günden oluşmaktadır.
 
Bunun yanısıra, değişik konularda uzmanlaşmak isteyenler veya pratik yapmak isteyenler ACMOS metodunu ve tekniklerini mükkemmel derecede uygulayana kadar takip edebilirler.
 
İnsanın bedeni, beslenmesi, kullandığı ilaçlar ve çevresi ile uyum içinde ve dengede olmasını sağlayan, bilimsel bir yaklaşım ile enerji boyutunu kontrol etmeye yönelik formasyon.
 
İlk etap (Bio1) herkese açıktır. Ölçüm aletleri ve enerji kontrolünü tanıtır , katılımcıların bunlara alışmasını sağlar.
* ACMOS Lecher Anteni 
* Enerji uyarıcısı ve enerji ölçüm aleti 
* Çevre kirliliği bulucusu (çevreden gelen, jeobiolojik ve ekolojik) 
 
Bioenerji uzmalık kursları aşağıdaki konularda verilmektedir:
* Şirketlerde stresi önleme 
* Beslenme danışmanlığı 
* Çevre ve yaşam yeri kalitesi

Denge’de olmaya meraklı herkese açık, ilk etapta kendilerini sonrada yakınlarını dengelemek üzere kolay uygulanabilir ACMOS teknikleri kişiye önemli oranda destek verir.
 
Sağlık sektöründe görevli doktor ve uzmanlar ile diyetisyenlere yönelik kurslar:
İlaç kullanımında kişiye has reçete, dozaj ve pozoloji. İlaçların kullanan kişi ile uyumu. Genel ve iç organlardaki enerji ölçümü.
 
Uzman olmayan kişilere yönelik kurslar: Kişinin bedeninin, yediklerinin, çevresinin enerji kalitesini ölçebilme özelliği ve çevresel, hücresel ve ekolojik kirlenmeye karşı korunmaya yönelik kolay uygulanabilir teknikler.
 
Şirketlere yönelik kurslar: Sürekli bir eğitim programı çerçevesinde çalışanların verimliliklerini en iyi duruma getirmek, sürekli gerek fiziksel gerekse zihinsel açıdan enerji seviyelerini değerlendirmek için stres idaresi ve ölçümüne yönellik stajlar.
 
ACMOS MERKEZİ KURMAK
Bioenerji uzmanları, Enerji Ölçümü ve Dengesi, Uyumluluk Analizi, Stres İdaresi ve Çevre ile Yaşam ortamının kalitesi konularında hizmet vermek üzere Acmos Merkezi kurmak için başvurabilir. 
Bu Merkez Acmos Rezo’suna dahil olup, lojistik, yapılanma, eğitim, bilgi ve kesintisiz destek hizmetlerinden yararlanabilir.
 
BİOENERJİ UZMANLARI İÇİN ACMOS EĞİTİM PROGRAMI
 
Birinci Seviye Programı
Kişinin kendi ve çevresel enerji seviyesini öğrenmesi ve ölçmesi
SBJ International ve ACMOS Metodu
Metodun enerji ve ışık bedenin temelleri
Enerji alanları ve alanların farklı dalga boyutları
Enerji çeşitleri ve akım yolları
Acmos Protokolü ve Uygulamaları
Öz enerjilerin ışıma ve yayılmaları ve kozmik ve toprak kanal
Organik ve vibrasyonel eliminasyon
Vücudun bio-saat ve enerji deveranı 
Pratik: ACMOS Lecher Anteni kullanımı
 
İkinci Seviye Programı
Enerjinin uyarılması ve ölçüm ve uyum aletleri
HARİKA damarların hareketleri ve seçimleri
Temel fonksiyon noktaları
Nokta tablosunun kullanımı / spesifik noktalar
Ağrılar
“Acmos” uygulaması dahilinde kullanılan temel noktalar
Pratik: ACMOS aletlerinin kullanımı (Biofeedback Acmos7 & Acmodermi)
 
Üçüncü Seviye Programı
Kişinin bedeni ve çevresi ile uyum içinde olmasının nedenleri
ACMOS muhakemesi
Acmos ve pathosun farkları ve tamamlayıcı unsurları
Hayat enerjisi rezervlerinin güçlendirilmesi
ACMOS ile akupunktur noktalarının uyarılması
Beş element kuralı
Toksin eliminasyonu
ACMOS Harmonizasyon ve enerji sızıntılarının tespiti
ACMOS’un ana kavramları
Kişinin bedeninde ve çevresi ile dengesi
ACMOS Protokolü uygulaması
Kromoterapi-Renk terapi
Pratik: Genel Denge Açıklaması
 
Dördüncü Seviye Programı
Kişinin bedeninde, ilaçlarında, beslenmesinde ve çevresinde genel olarak dengeye kavuşması ve idaresi
Global ACMOS Dengesi
ACMOS Metodunun temelleri
ACMOS tekniğinin özellikleri
ACMOS Metodu ve uygulamaları
 
Bioenerji Uzmanı Sertifikası
Acmos Bioenerji Uzmanı’nın uyması gereken kurallar
Yazılı bilgi testi
Sözlü test ve anten kullanım testi
 
BİO-ÇEVRE
Bu kurs Acmos uzmanları kadar jeobioloji, yaşam alanı ve çevre kalitesi ve dengesi (mimarlar, kent bilimcileri, müteahhitler ve genel olarak tüm bio-çevre uzmanları) konularına meraklı olan kişilere yöneliktir.
Acmos uzmanları sorgulamalarının uygunluğu konularında bilgilendirilecekler; diğer katılımcılara ise şu andaki bio-çevre hakkında eksiksiz bir sentez sunulacak.
Acmos metoduna uyarlanmış jeobioloji kişinin çevresi ile olan uyuşmazlıkları tespit eder
 
AKUPUNKTUR ve ACMOS İLE UYARMA
Stimülasyon (uyarma) teknikleri mükemmelleştirmek için düzenlenen bu Akupunktur kursu Acmos kavramına uyarlanmıştır ve aşağıdaki konuları içerir:
* Geleneksel Çin Tıbbının temel bilgileri 
* Enerji akım hatlarının tanımı 
* Acmos ölçüm aletlerini kullanarak elektronik mikro-akım ile enerji noktalarının kolay uyarılması için bu noktaların yerleri ve ayrıntıları 
* Acmos sorgulama tekniklerinin genel enerji dengesini sağlamak amacıyla derinleştirilmesi 
 
FARKLI KONULARDA UZMANLAŞMA KURSLARI
Bu ACMOS Metodu bilgilerinin derinleştirilmesi amacıyla düzenlenen seminerler “stres idaresi”, “ağrıların kontrolü”, “depresyon”, “hormon sistemi”, “hamilelik”, “yaşlanma”... gibi değişik konuları içerir. Bu seminerlere bilgi ve pratikte mükemmelleşmek isteyen Acmos Bioenerji Uzmanı Sertifikası almış olan herkes katılabilir.