Radyesteziye Giriş

Radyestezi Nedir ?

Aslı Fransızca olan "Radiesthesia" kelimesinden Türkçeye olduğu gibi alınmıştır. Türkçemizde yazılış ve okunuşu itibariyle ‘’RADYESTEZİ’’olarak kullanılmaktadır

            Bulma ortaya çıkarma anlamına gelmektedir.  Bir şeyin ortaya çıkartılmasında kullanılan kendine has bir yoldur.  Günümüzde birçok laboratuarda tetkikler yapılmakta ve alınan verilere göre karar verilmektedir.

Radyastezi elektromanyetik alan kontrolüdür. Burada bahsettiğim alan da insanların kendi bioelektromanyetizmasıdır-ya da kısa adıyla, aurasıdır.

Muhtelif laboratuarlarda muhtelif metotlar kullanılarak, ortaya çıkarılmak istenen hususlar için tahlil, tetkik yapılıyor ve bir takım sonuçlara varılıyorsa, radyestezi metodu kullanmak suretiyle bir takım tahlil ve tetkikler yaparak daha etkin sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır.

Halen Tıp veya diğer laboratuar teknikleri içerisinde kullanılmamakla birlikte ileriki yıllarda ve öğrenildikçe, kesin neticeler alındığı görüldükçe yaygın bir şekilde kullanılacağı kanaatindeyim.

 
            Kainatta bulunan canlı-cansız bütün varlıklar etrafa dalgalar halinde enerji yaydıkları bilinmektedir. Bu dalgaların bir kısmı duyu organları tarafından algılanabilir. Bir kısmı da çeşitli ölçer aletlerle, elektronik sistemlerle algılanabilir hale getirilir.

Yeraltı kaynaklarımızın bulunmasında sismik araştırmaların yapılması petrol, altın, maden vs. yayınladığı enerji dalgalarının elektronik aletlerle algılanması, ölçülmesi tamamen bu metodun özelliğidir.

Yine gıdaların enerji boyutlarını, insan aurasındaki enerji alanlarının kirlian tekniği ile görüntülenmesi bu metodun özelliğidir.

Enerji dalgalarının ölçümünü son dönemde medyada yer alan Prof. Ahmet Maranki birçok gıdanın enerji boyutlarını görüntüleyerek yayınlamıştır.
            Radyesteziyi en iyi algılayan ve anlatan quantum fiziğini algılayan kişilerdir. Bir kısım bilinmeyenleri ancak quantum fiziğiyle anlatabiliriz. Henüz Newton fiziği yani metaryalist fizik  manyetik alan ve radyasyon dallarında çalışan bilim adamlarınca keşfedilmemiştir.

            Yeraltı su ve maden aramalarında kullanılan çatal çubuğu hareket ettiren enerji ile Radyestezistin kullandığı sarkacı ve diğer laboratuar aletlerini çeşitli yönlerde hareket ettiren ya da durduran sebep bilinmeyenin bilinmek istenmeyen bilgileri olsa gerek.

            Batılı kültür, Newton fiziği ile sadece görünen ve bilinen üzerine çalışır.  Quantum fiziğinde mutlak doğrular yoktur, tecrübelerden edinilen doğrular vardır.  Atom altı parçacıkların ve gözlenemeyen sistemlerin davranışlarını temel kabul eder. doğayı ve sistemi değil insanı esas alır. Bir varlığı gözlerken onun mutlaka bir değişime uğradığını savunur. Objektif gözlem bile kendi içinde objektif değildir düşüncesi hakimdir. Yine batıda dile getirilen bu söylem aslında yıllardır doğu bilim adamları tarafından konuşulup gözlemleniyordu. Mevlana, Farabi, İbn-i Sina ve diğer Çinli ve Hintli bilim adamları vardır.

            Radyesteziye kısa bir tarif getirmek gerekirse:  Çeşitli varlıklardan yayınlanan yansıyan henüz keşfi gerçekleştirilememiş dalgalardan yararlanma ilmine RADYESTEZİ denir.

 

BİOELEKTROMANYETİZMA(Kısaca Bio-manyetizma) NASIL OLUŞUR?

Bunun için elektromanyetik alanın nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekir. İletken bir maddenin içinden elektrik akımı geçirirsek maddenin çevresinde bir manyetik alan oluşur ve elektromanyetik alan diye adlandırılır. Bioelektromanyetik alan da bu vasıtayla oluşur. İçinden küçük de olsa akım geçiren nöronlar elektromanyetik alan oluşturur. Dikkat edersiniz ki Kirlian fotorafçılığında kafatasının çevresinde renk değişimi ve etki alanı artar. Bunun nedeni beyindeki nöronların sayısının diğer bölgelere göre farklı olmasıdır.

RADYESTEZİST KİMDİR?

Radyestezi işiyle iştigal eden kişiye RADYESTEZİST denir.
            Başka bir ifade ile henüz Newton fiziğini kullanan fizikçilerce kesin izahı yapılamayan, ya da yapılmak istenmeyen, ve ya keşfedilemeyen fakat eşya ve radyestezistten açığa çıkan radyasyon-manyetik alan etkileşimlerini sarkaç, laboratuar malzemeleri ve kitler aracılığı ile algılayan, bu algılamaları okuyup anlamlandıran kişidir.

 

Radyesteziyi anlamak.

İnsan bilmediği şeyi kavramakta zorlanır hatta düşmanı olur. Öğrendikçe anlaşılması da kolaylaşır, bilmediği şeye karşı olan düşmanlığı gider. Tam bir öğrenme ile de bilmediği şeye olan düşmanlığı kalkar dost olur. Radyestezi bir bilim dalıdır. Bir tekniği, kendine has incelik ve püf noktaları vardır. Radyestezinin adını dahi duymamış kişilere anlatılması da anlaşılması da zor olacaktır.

 Prof. Charles RİCHET diyor ki: Radyestezi kabul etmemiz gereken bir geçektir. Bunun böyle olup olmadığını bulmak için deney yapmayın böyledir… Kolları sıvayın ve Radyesteziyi geliştirin. Fizyoloji dalında önemli buluşları ile şöhret bulmuş bu bilim adamı; Paris tıp fakültesi profesörleri ile bilim akademileri üyeleri önünde ortaya attığı “ÖNSEZİ’nin dayanağı Tıbbi Radyestezidir” demesi çok önemlidir.

RADYESTEZİNİN TARİHÇESİ

Radyestezinin tarihçesi epey eskilere dayanır. 4000 bin yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir Firavun mezarlarının bazılarında, bir ipe bağlı ağaç yuvarlaklara rastlanmıştır. Bu bize firavunlar zamanında kullanıldığını göstermektedir.

Çin imparatoru Yu’nun mezarında kabartma çatal çubuk ve bu çatal çubukla yeraltındaki su kaynakları ve maden filizlerini gösteren açıklamalar bulunmuştur.

Yakın tarihimize bakıldığında Fransızlar Radyesteziyi tanıtma konusunda aylık dergiler yayımlayarak çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Les Amis da la Raddiesthesia (Radyestezi Dostları) dergisinden 1960 yılında Bad-Kreunack’ta’’ Uluslar arası Radyestezi Konferansı‘’nı toplandığı anlaşılmaktadır.

Fransız rahip Mermet SEZMEK için sarkaç kullanarak büyük bir beceri geliştirdi. 40 yıllık tecrübelerinin yer aldığı “Radyestezinin Pratiği ve prensipleri” (Principes and Practice Radiesthesia) isimli kitabı zamanında klasik oldu.

1923,1925 ve 1926 yıllarında Paris’te 1927 yılında Barselona’da, Cezayir’de ve 1931 yılında Rimni’de Uluslar arası Radyestezi Kongreleri toplanmıştır.1934 yılında Fransa da Uluslar arası Radyestezi Hekimleri Derneği kurulmuştur.

1944 yılında Rusya da Dr. Bodomolow adında jeolog, çubuk yöntemi ile Stalin’in şahsi arazisi üzerinde su aramaları yapmıştır.

Bugün artık Sovyet bilimine Radyestezi iyice yerleşmiş ve geliştirilerek ‘The Biopsikal Effect mehod kısaca BPE olarak adlandırılmıştır.

İngilterede bazı ortadoks tıp doktorları Radyestezi metodunu kullandıkları bilinmektedir. İskandinav ülkeleri bu metottan istifade etmektedirler.
            Dr.Andrew Stanway “Alternatif Tıp” adlı eserinde radyesteziye geniş yer vermiştir. Dr. A.T.Westlake “Sezgi Yetenegi” (The Dowsing Faculty) adlı eserinde radyestezinin kullanım alanlarının dokuz madde ile özetler.

İngiltere de 1900 yıllarında Çatal çubuk (The Divining Rod) İngiliz Çatal Çubukcular Derneği 1955 toplantısında Mr. W.O.Wood düşüncelerini açıkladı.

Önde gelen radyestezitlere göre Radyestezi her tür hastalığın teşhisinde kullanılmaktadır. Her şeyden öte bu, insan oğlunu teşhis aleti olarak kullanarak teşhis ve tedaviye çok erken ulaşma metodu olarak ifade edilmektedir.
            Türkiye de Radyesteziye gelince, Yüksek Mühendis Cevat İlkay 1940 yılında yayımladığı “Raddıesthesia” adlı kitabında Ankara Ziraat Fakültesi Prof.’larından Samuel Aksoy tarafından yayımlanmış “Radyobiyoloji, Radyopatoloji ve Radyokültür” İsimli kitap dikkat çekmiştir.
            Daha sonra Homeopat Dr. Davut Barlas İngiltere de Radyestezi ihtisasını tamamlayarak Türkiye’ye gelmiş İstanbul da Radyestezist olarak hastalarını başarılı bir şekilde tedavi etmiştir.

Aradan geçen uzun yıllar içerisinde Türkiye deki Nazmi Kuman gibi Radyestezistler özverili çalışmaları ile radyesteziyi daha da geliştirmişlerdir.

Benim gibi sarkaçla çalışan Radyetezistler bugün daha da ilerleterek müşahit numuneler kullanmak suretiyle (KİT) tespit ve tahlil aşamasına ulaşarak, Tıbbi Radyestezide bütün hastalıkların sebeplerini, hangi beşeri ve bitkisel ilacın hangi hastalıkta iyileştirici olacağını saptar hale gelmişlerdir.

Elle ve laboratuar ortamında yapılmakta olan Radyestezi Günümüzde Rusya İsviçre ve birçok batılı ülkelerce bilgisayar ortamına taşınarak ‘’Görüntüsüz analiz Sistem’’ adıyla kullanılır hale getirilmiş olup, birkaç dakika içerisinde bütün vücudu tarayarak hangi organda rahatsızlık olduğu saptanabilmektedir. İleriki aşamalarda rahatsızlığa sebep olan nedenin tespiti ve iyileştiricisinin bulunması aşamasına gelineceğine inanıyorum.


RADYESTEZİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

1- Tıp ve Veterinerlik alanlarında.
2- Organik ve inorganik kimya alanlarında.

3- Su, maden ve petrol aramalarında.

4- Tarım alanında.
5- Gıdaların insan sağlığına (yenilmeye)uygun olup olmadığı, içerisinde virüs, bakteri, parazit, toksin, radyasyon gibi insan ve hayvan sağlığına zararlı maddelerin olup olmadığının tespiti,
6- Hangi ilaç veya bitkileri hangi hastalık veya kişilere iyi geleceğinin bulunması gibi çok geniş kullanım alanına sahiptir.

TIBBİ RADYESTEZİDE KULLANILAN ARAÇLAR

Hiçbir sonuç kendiliğinden ortaya çıkmaz. Mutlaka bir araç-gereç ve laboratuar kullanacaksınız.

Radyestezistin en önde gelen aracı “sarkaçtır”.

Biz kendimizi Tıbbi Radyestezide yoğunlaştırdığımız için sarkaç bu konuda yeterli değildir. Radyestezi çalışmasına uygun doğal, temiz (hijyen ) radyasyondan ve her türlü güçlü manyetik dalgalardan arınmış bir ortam, çalışma yeri laboratuar gerekir. Cep telefonun kullanıldığı, kablosuz internet modeminin kullanıldığı bir ortamda sağlıklı sonuç alınamaz.  Bu, sarkacın sağlıklı çalışması için çok önemli ve olmazsa olmazıdır. Sarkaçla çalışmak için çivisiz radyasyona tabi olmamış fırınlanmış kare yada dikdörtgen şeklinde gürgen kutucuk ile asgari 5 mm kalınlığında daha önce hiç kullanılmamış çiziği olmayan asgari 29 cm çapında cam zemin üzerinde çalışılır.

Müşahit numuneler;

1- Beyin merkezinden elde edilen beyin hücreleri ve beyin sinir hücrelerinden elde edilen kitler. Bunlar tanı için ana kitlerdir.
2- Yine organ numuneleri var. Bunlar organlardan alınan ve kendi orijinal dokularını içeren organ parçalarıdır.
3- Yine Radyestezi yöntemi ile elde edilmiş, seçilerek özel yöntemlerle saf ve temiz hale getirilmiş, korunmuş, şişelenmiş virüsler, bakteriler, kan parazitleri numuneleri (Kitleri)
4- İyileştirici özelliğe sahip olduğu önceden tespit edilmiş veya bilinmeyen tıbbi ve aromatik bitkilerin özüt, ekstre, usare veya bizzat kendilerini içeren numuneler.
5- İyileştirici özelliğe sahip gıdalardan alınan numuneler.
6- Bünyede birikmesi ile toksin etkiler gösteren organik tuzlar, maddeler. Çinko, Bakır, Demir vs. gibi numuneler.
7- Bitkisel ve hayvansal yağ numuneleri.
8- Kan ve doku kimyasındaki artış gösteren kimyasal birikimlerin tespitinde kullanılan yağlar (Kollestrol, Lipit, Trigıliserit vs.) Amino asitler, antijenler vs. gibi numuneler (Kitler).

Radyestezistin beden temizliği ve giyim kuşamı

Bu sistem kendi içinde temizliğin simgesi olmalıdır. Her türlü kirlilikleri asla kabul etmez. Sistem çöker Sarkacı çalıştıramazsınız. Ya da kirlilik Radyestezisti yanlış sonuçlara ulaştırır. Abdest alınarak başlanan çalışmalardan alınan sonuç abdestsiz alınan sonuçlardan daha gerçekçi çıkmaktadır.

Bu nedenle de Radyestezistin giyim-kuşam ve beden temizliği önem taşır. Radyestezist çalışma sırasında giyeceği elbiseleri sarkacı ile seçmesi gerekir. Doğallık giysilerde de esastır. Çalışma esnasında cepte veya üzerimizde mendil dahil hiçbir şey bulunmamalıdır.

Saçların boyalı olmaması, tırnaklarda her nevi boya veya kozmetik ögeler olması, takı, saat bulunması doğru değildir. Giysilerde lastik kullanılmaması, lastiğin bedenle temas etmemesi uygun olacaktır.

Bunlar radyestezistin çalışmaya hazır hale gelmesi için önem arz eden hususlar. Koşullar hazır hale gelmeden-getirilmeden her eline sarkaç alanın Radyestezi metodunu kullanması mümkün olamaz.

LABARATUVAR ORTAMI

Temizlik

Çok çok çok önemlidir. Sterilize edilmemiş hiçbir malzeme kullanılamaz. Temizliği kendisine şiar edinmemiş kişilerin Radyestezist olması mümkün değil. Sistemi işletilmesi için temizlik olmazsa olmazdır. Örneğin; bir virüs testi-tespiti yapacaksınız çalışma ortamınız kirli, çalışan kirli, çalışma gereçleriniz kirli bu durumda sonuç almanız mümkün değildir. Böyle bir ortamda zerrecik halindeki bir virüsten yansıyan ve herhangi bir elektronik cihazla bile varlığı tespit edilemeyen yansıyan ışınsal, manyetik veya radyasyon bazında ölçülemeyecek bazdaki bir algılamayı yapamazsınız. Onun için Radyestezi=Temizliktir. Radyestezi=Hijyenikliktir. Radyestezi=Doğallıktır.

Bunları söyledikten radyestezide temizliği kavrayabiliriz. Önce sarkacınız temiz olacak. Ellerinizin temizliği ise mutlaka önceden kişiselleştirilmiş (başkasının kullanımına açık olmayan) zeytinyağlı sabun veya defne sabunu ile yıkanabilir.

Ellerinizi kurulamada kullanacağınız önceden kişiselleştirilmiş (başkasının kullanımına açık olmayan) temiz bir havlunuz olacak. Bütün bunlardan sonra laboratuar ortamı çalışılabilir hale gelebilir.
            Laboratuar ortamı da kişiseldir. Başkasının kullanımına verilmemelidir.

Çünkü o şahsın elektriği, manyetik ortamı ile başka birinin manyetik ortamı kesinlikle aynı değildir.

 

KİTLER (NUMUNELER) NASIL OLUŞTURULUR

Tıbbi Radyestezinin esası numunelerdir.

Numune Tıbbi radyestezinin temel gereçleri yani kitleridir. Başka bir ifade ile belgelendirme ve bilgilendirme olarak kullandığı tetkik, teşhis ve tespit gereçleridir.

Tıbbi Radyestezide kesin teşhis ve karar için numuneler büyük önem taşır.

Numuneler özel seçimlerle elde edilerek küçük cam şişelerde muhafaza edilen, yeri geldikçe ve ihtiyaç duyuldukça kullanılır.

Numune hazırlanması son derece dikkat gerektiren bir işlemdir. Hatalı, eksik, kirli alınan numunelerden teşhiste istifade edilemez, sonuç alınamaz. Radyeztezist kendi bilgi ve becerisi olmadan numune hazırlayamaz. Bu özel bir eğitim gerektirir.

Numuneler gruplara ayrılır

-Gıdalardan bir grup
-Madeni tuzlardan bir grup
-Mikroplardan bir grup
-Virüslerden bir grup
-Kan parazitlerinden bir grup
-Organ dokularından bir grup
-Endokrin sistem salgılarından bir grup
-Antibiyotik özellik içeren Tıbbi ve Aromatik bitkilerden bir grup
-Kimyasal birikim giderici gıda ve bitkilerden bir grup.

Numune hazırlanmasına bir örnek verirsek; Mesela bir karaciğer numunesi hazırlayalım. Karaciğeri önce sarkaçla kontrol ederiz. Karaciğer temiz ise küçük bir parça alırız. Alınan bu parçayı alkolde bekleterek kurutup tekrar alkolde dezenfekte ederek şişenin içine koyarız. Ağzını kapatarak kullanıma hazır hale getirmiş oluruz.

Numuneleri saklamak için genel olarak 5-10 cc’lik şişeler kullanılmalıdır. Şişeler alkolde dezenfekte edilerek kullanılması gerekir. Numune şişeler kontrol edilmiş tahta kutular içerisinde saklanması gerekir.

Numune şişesi radyestezist tarafından kullanılacağı zaman temiz bir kağıtla silinmesi ve mümkün oldukça el değmemesine özen gösterilmelidir.

Şu ana kadar tabi ki pratik radyesteziyi anlatmaya çalıştık. Her meslek ve her bilim gibi  Radyestezist olmak kolay değil, çok pratik yapmak lazım. İyi bir radyestezist olmak için özellikle Tıbbi radyesteziyi uygulamak için insan ve hayvan sağlığından haberiniz olması gerekir. Metabolizmadan, anatomiden, organ işlev ve arızalarından bilginiz olması gerekir.  Hastalık sebepleri, hastalık sebeplerinin gidericilerinin bulunmasına yönelik derin bilgiler, kullanılacak ilaç, bitki, gıda ve benzeri maddelerin yan etkileri var mı? Yok mu? Ölçebilmeniz lazım. Toksin etkisi olan gıda ve bitkilerin antilerini bulacak yeterli bilgiye sahip olunması gerekir. Kısacası radyestezistin kendini yetiştirmesi ve birçok konuda donanımlı olması lazımdır. Tıbbi Radyestezi ile uğraşmak birikim ister. Zira ortada insan ve hayvan sağlığı söz konusudur. Yetersiz olursanız başarılı olamazsınız. İnsana ve hayvana hiç zarar vermeden faydalı olmanız gerekir. İnsan gibi mükemmel bir varlığa hitap ediyorsunuz. Tespit, teşhis ve iyileştirmeye yönelik uygulamalarınızda isabetli olmalısınız. Bütün bunları eksiksiz yapabiliyorsanız, ”Radyestezist oldum”,özellikle “Tıbbi Radyestezi biliyorum, uygulayabiliyorum” diyebilirsiniz.

 

BİTKİLERİN TEMİNİ

           

            Ülkemizin her yerinde faal olan aktarlardan temin edilebilir. Bazı aktarlar steril bitki satışını uzun süredir yapmaktadır.

 

 

EKSTRAT İÇİN BİTKİ TEMİNİ

 

            Yaş olarak toplatılan bitkiler cam seralarda tozdan, mikrop ve bakteriden uzak gürgen veya ceviz tablalarda kurutulur. Kurutulma işlemi tamamlandıktan sonra pamuklu veya jüt çuvallarda tavana asılarak bekletilir. Metalle temas etmemesine dikkat edilir. Zorunlu olarak yere istif edilecekse alttan gürgen veya ceviz tablalar konularak istif edilirler.

 

BİTKİ ÖNERİLMESİ

 

            Radyestezist laboratuar ortamında tetkikini tamamladığı bilgiler ışığında ihtiyaç sahibine bitki isimlerini önerip şu kadar suda kaynat, bu kadar miktarda al diyeceği gibi, 3 günden 60 güne kadar değişen zaman diliminde hazırlanan ekstratları da önerebilir.

            Ekstratların kullanımı kolay ama yapımı zordur. Dezenfekte edilmiş porselen veya cam kaplarda bekletilen bitkinin her türlü dış etkenden korunması gerekir. Ekstartların saklandığı buzdolabı +4 derecede ve gün aşırı alkolle dezenfekte edilmesi gerekir.

           

SONUÇ

 

Tedavisi imkansız hastalık yoktur. Ancak doğru tedavi uygulanmaması vardır.

Sağlıkla kalınız.