Acmos Enerji Kontrolü

Acmos Enerji Kontrolü

Kişisel ve global denge ayrıntılı bilgi isteyen bir konudur. Aslında her kişi farklıdır ve belirgin bir sorunu yaratan faktörler , dışarı atılamayan veya kötü bir şekilde tedavi edilen o kişinin gerek irsi eğilimleri gerekse geçirmiş olduğu ruhsal ve fiziksel şoklardan kaynaklanır. Bu nedenle bir düzensizliğin ilerlemesini o kişide ACMOS enerji kontrolü çerçevesinde ayrıntılı olarak tespit etmek son derece önemlidir.
  
Önlem

Önleyici amaç ve periyodik olarak uygulanan enerji dengelemesi (her kişinin gereksinimlerine göre) ile muhtemel düzen bozukluklarının ilerleme hızını azaltmaya ve düzeltmeye yarar. Organizma kuvvetlenir ve tekrar kendi başına maruz kaldığı farklı saldırılar ile başa çıkma kapasitesini kazanır. Bunun yanısıra, halen tıpta kullanılan görüntü yöntemleri ile gözükmeyen herhangi bir düzensizliğin erken teşhisi, normalde daha sonra uygulanan ilaç tedavisinin çok daha hafifinin ve az hasar vereninin kullanılmasını sağlar 
 
Kişiye özel uygulama
 
Büyük bir dikkatle seçilen ve birbirine uyumlu olan doğal ACMOS ürün serileri geliştirilmiştir. Bu ürünler “ACMOS test kutusu”nu teşkil eder, ki bu insan organizmasının “sigorta kutusu” gibidir. Bu düzenleyiciler (esas yağlar, mineraller, oligo-elementler, homeopati, phytoterapi/şifalı ot  
tedavisi,...) organizmanın enerji uyumluluğunun geri gelmesini ve fiziksel ve ruhsal açıdan organizmanın derinliklerinden ihtiyaç duyuduğu unsurları cevaplar. 
Ayrıca “Kromo terapi” (renk tedavisinde renkli filtrelerin kullanımı) toksinlerin ve ölü hücrelerin dışarı atılmasını temin etmek için uygulanır.
Potansiyelleştirme/ İlacın en iyi derecede etkisini göstermesi 
 
ACMOS metodu;Gerekli ilaçların dozajını, pozolojisini ve uyumluluğunu ayrıntılı olarak gösterir. Bir ilaç tedavisi uygulandığında, kişinin enerji açısından dengede olması tercih edilir, bu sayede hasta olan organ veya bozulan işlev ilaçların vereceği mesaja karşı gelmeyecektir. Enerji akımını iyileştirmek organizmanın doğal defans ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bunun neticesinde tedaviler hemen etkili olur. Bu sayede ilaçlar en iyi ve yararlı şekilde etkilerini gösterebilir. Bu etkinleştirmenin en büyük faydası gereken dozajın ve pozolojinin hafifleştirlmesidir.
 
Uyumluluğun analizi 
Uyumluluğun analizi son derece önemlidir. Bu sayede ürünün vibrasyon kalitesi kontrol edilir ve bir yandan ürünü kullanan kişi ile uyumu diğer yandan da diğer kullanılan ürünler ile uyumu tespit edilir. Bu uyum organizmanın derinliklerine kadar her seviyede denetlenir. Bu anlamda şayet hastalık çok ilerlediyse ve bu ürünün kullanımı şartsa, o ürünün negatif etkileri telafi edilir. Bu telafi ediş ACMOS test kutusundaki doğal düzenleyiciler sayesinde yapılır, bunun amacı enerjiyi kuvvetlendirmek ve ilacın doğru dozajda kullanımını sağlamaktır. Bu şekilde yan etki gibi saldırı ve vakitsiz reaksiyonlar azaltılır veya önlenir.