Acmos Metodunun Temeli ve Oluşumu

Acmos Metodunun Temeli ve Oluşumu

İnsanoğlunun enerji boyutu, kişinin farklı açılardan ve aynı zamanda çevre ile global dengesinin korunması ve bu hususta araştırma yapılması için temel unsurdur. Bu global enerjinin insanın sürekli sağlıklı kalabilmesi ve uyguladığımız her türlü tedavinin en iyi şekilde etkisini göstermesi açısından gerekli ve belirleyici olduğu tecrübelere dayanarak ispat edilmiştir.
 
Günümüzde bilim ve ölçüm ayrıntılı bir şekilde kişinin enerji boyutunu ilgilendiren bir çok sorunun cevabını verebilmektedir. Biofizik ve bioenerji dallarında araştırmalar yapan, bilim ve meloküler bioloji konusunda enerji tıbbı doktoru Bay René Naccachian’ın 1985 senesinden beri yapmış olduğu pek çok araştırma çalışmaları ve onaylamalar sayesinde bu mümkün olmuştur. Geçirdiği bir kaza sonucunda geleneksel Çin tıbbı ve bilhassa akupunktur ile yakından ilgilenen Bay Naccachian, bu ilgisini modern bilimin sunmuş olduğu yüksek teknolojiden faydalanarak,  tutkulu ve titizce yapmış olduğu araştırmalar ile sürdürmüştür.
 
ACMOS metodu ve son derece özenle geliştirilen uygulama aletleri bu çalışmaların ve temel buluşların sonucudur. Bugün sağlık konusunda ACMOS metodunun uygulanması son derece önemli bir ilerleme kaydetmiştir ve bu dünya çapında birçok mütahassıs ve uzman doktorun da bu metodu uygulamaları ile tartışmasız olarak teyid edilmektedir.
 
Herhangi anormal bir durumda , stres veya  çevresel bir saldırıya maruz kaldıktan sonra organizma kaybetmiş olduğu dengesini, vücudun dolaşım devrelerini idare ederek, enerji akımını yavaşlatarak , hızlandırarak yada hattın devresini değiştirerek tekrar oluşturmaya çalışır. Bu faaliyet özellikle bir elektrik hattının otomatik şalteri veya sigorta teli ile mukayese edilebilen akupunktur noktaları seviyesinde olur. Bir bozukluk yerleştiğinde, gerçek bir sigorta gibi ilk olarak , akupunktur noktaları  ve diğer yandan da organizmanın zayıf bölgeleri  birbiri ardına atmaya başlar. Bunun sonucunda her seviyede, işlevde, organda veya bölgede enerji uyarıları başlar, son kısa sürede global denge tekrar sağlanamazsa patolojik olarak hasarlar oluşmaya başlar.
 
Vücudun dengesini idare etmek ve enerji alanlarının simetrisini korumak için bilinçli olarak işlettiği ve işletimini durdurduğu sigortalara müdahale etmemek son derece önemlidir. Bunun yanısıra vücudun artık tek başına idare edemediği sigortaların işlevlerini tekrar yerine getirmek mümkündür. İşte bu global enerji dengesini sağlamak ACMOS metodunun amacıdır