Acmos Broşür/Özet Bilgi

 

SBJ INTERNATIONAL  insanoğlunun enerji boyutunu araştıran bir Teknik ve Bilimsel Araştırma Merkezi’dir.İnsanoğlunun bu özelliği sadece geleneksel uzakdoğu tıbbında kullanılmaktadır.Acmos Metodu araştırmacılara sunulan modern alıştırma ve ölçüm teknikleri ile moleküler bioloji,biofizik,biokimya ve kuantum fizik buluşlarının birleşmesiyle yaratılmıştır.

ACMOS METODU
ACMOS’un manası “madde’nin organizma üzerinde uyumunun ve sinerjisinin analizi”dir. (Analyse des Compatibilites des Matieres sur I’Organisme et leur Synergie). Bu metod mühendis olan ve kendini enerji araştırmasına adamış olan Dr.   Rene  Naccachian tarafından  yaratılmıştır. Molekül bioloji doktorasını aldıktan sonra Çin tıbbını okuyan Dr. Naccachian bu yöntemi yüksek teknoloji uygulamaları  ve modern tıp bilsisi ile birleştirmiştir.Bu medod, daha şimdiden  3.milenyum tıbbı olmaya adaydır.

ACMOS METODU NASIL İŞLER

Organizma, bilinçli olarak farkında olmadığı enerji hatları ile kaplıdır ve bu hatlar organların, sistemlerin ve birbirinden farklı derin (kalp, böbrek , mide...) ve üstyüzey (kemikler, kaslar, deri...)bölgelerin öz enerjilerini sağlar. İnsanoğlu ; sindirim, hastalık, duygusallık, sosyal, profesyonel ve çevreden gelen stres gibi hayatının iç ve dış kaynaklı faktörlerine dayanabilmek için, Çinlilerin keşfedip akupunktur noktaları ve meridyenleri olarak adlandırdıkları vücuttaki enerji ağını ve sigortalarını devamlı olarak açar ve kapatır.

Acmos Metodu, bilimsel ölçüm ve dengeleme yollarını geleneksel enerji tıbbını anlamak ve onu günümüzdeki buluşlara adapte etmek için kullanır. Bu enerjiyi, kendi yöntemiyle insanın ; ilaçlar , besin ve çevresiyle global enerji dengesini oluşturmak için kullanılır. Sağlıklı bir durumda, vücut  stresle karşılaştığında gerekli enerji sigortalarını kapatır ve durum  geçtiğinde onları tekrar işler hale getirir. Fakat vücudun başa çıkabileceğinden fazla iç ve dış problem birikirse,vücut aşırı yüklenir ve zayıf olduğu bölgelerdeki kontrolünü kaybeder. Daha sonra, problemin daha derin ve hassas bölgelere ulaşmasını engellemek için, uyumlarını(vitaminler ve mineraller) kaybetmesi anlamına gelen ikinci  bir koruma barajının arkasına sığınır. Bu yüzden, derin ve hassas bölgeleri korumak için üst düzey gittikçe daha çok fiziksel ve psikolojik soruna terkedilir. Bu yolla vücut kendini fiziksel ve psikolojik enerji  bozukluklarıyla karşı karşıya bulur. 
  

ACMOS METODUNUN AMACI

Birçok bölgede kontrolünü kaybedenvücut artık kendi kendini düzgün  olarak organize edemez. Acmos Metodu , sentrepedal (içe yönelik) enerji rezervleriyle , sentrefugal(dışa yönelik) enerji yönetim düzeyindeki bozuklukları tespit eder. Enerji rezervlerini ve hatlarını düzenleyerek  vücudun kendi kendini dengeleme ve düzenleme kapasitesini arttırır. Acmos protokolü sayesinde önce tekrar yerine konulması gereken uyumlar bulunur, daha sonra da tıkanmış akupunktur noktaları çalıştırılarak global enerji dengesi sağlanır. Yapılan bir seri test ve teknikle tıkanmış olan organların ve sistemlerin yeniden çalışması sağlanır, besinlerle ve ilaçlarla olan uyumları sağlanır ve ilaçların yan etkileri en az düzeye indirilir.

ACMOS METODU KİMLER İÇİNDİR

Her türlü zararlı dış etkenlere ve hastalıklara karşı koyabilmek kendi  kendini dengede tutmak isteyen herkes için bir koruma yöntemidir. Bunun yanısıra uzun süre iyileşmeyen fiziksel psikolojik rahatsızlıkları olanlar içindir. Acmos Metodunun özelliği vücudun kendi kendini düzenleme ve iyileştirme kapasitesini ortaya çıkarmaktır, organik bozukluklar ise  klasik tıbbın ilgi alanına girer.

Acmos Check -Up’ı Neyi Gösterir

İlk etapta bioenerjetisyan değişik enerji alanlarını ölçerek denge bozukluklarını ne kadar derinlikte var olduğunu tanımlar.    * Irsi (genetik)   *  Derin seviyedeki tıkanıklıklar (geçmişten gelen psikolojik,     travmatik olaylardan kaynaklanan).   *  Belirtileri olan bozukluklar(günlük sıkıntı ve ağrılar.).   *  Vücut toksininin dışa atılmaması İdeal bir denge konumunda, enerji alanları vücudun ortasında ve  yakın  çevresinde   bulunmaktadır. Enerji   devaranında  tıkanıklık olduğu zaman , bu simetri bozulur ve enerji alanları vücudun ekseninden uzaklaşır ve vücut koruması azalır. İkinci etapta, Acmos ürünleri tıkanıklıkların kaynaklarını tespit  eder ve onları düzenler .Şayet kişi ilaç kullanıyorsa, bu ilaçların vücut ile uyumu ölçülür, yan etkileri varsa takviye edilir. Son olarak toksin atma sistemine bakılır ve işleyişi düzeltilir. Böylece vücut organik ve vibrasyonel atıklarından kurtulur ve  hücrelerin yenilenmesi için gerekli ortam sağlanır.

DENGELEME SEANSI

1- Vibrasyon alanlarının ölçümünde Acmos Lecher Anteni  kullanılır. Bu anten , organın fonksiyonun veya bölgenin  faaliyetini yavaşlatan enerji tıkanıklığını bulur. 2- Enerji Test Aleti “Acmos 7” fiziksel ve zihinsel tıkanıklıkları belirler. 3-Vücut kuantum fizik prensiplerine esasında Acmos Valizdeki uyumlara tabi tutularak sentripedal ve sentrifugal enerji tıkanıklıkları tespit edilir ve 22 düzeyde düzenlenir.
4- Mikro -stimülatör ile global denge sağlanır, bu ilk olarak   derin enerji deveranında yapılır ki vücut kendi kapasitesi ile dengelensin. Kapalı enerji noktaları açılır. 5- Acmos Renk Filtreleri ile toksin atılmasına yardımcı olunur ve  QuantAcmos (Işık stimülatörü) ile düzeyini korumaya yardım eder.


Acmos Habitat (Çevre ve İnsan)

 Eğer insan vücudu, yüksel voltaj, cep telefonları, elektrik sistemleri , fay hatları gibi ağır enerji frekanslarının etkisi altında devamlı kalıyorsa, hiçbir sağlık tedavisi uzun süre etkili olmaz, çünkü bağışıklık sistemi devamlı zorlanmakta ve zayıflamaktadır.  Acmos Habitat, bilimsel aletler yardımıyla , geleneksel Çin Tıbbını ve düzenleme sanatı olan Feng Shui, kuantum fiziğinin titreşim  prensipleriyle bütünleştirerek, insan vücudu üzerindeki çevreden gelen etkileri araştırır ve dengeleyerek nötralize eder.Vücudun bu etkilerinden zarar görmesini engeller.  Acmos Habitat, insan vücudunu yaşadığı çevrede bilimsel aletler ile inceler. Böylece  Acmos Metodu ile,çevrenin vücut üzerinde yapığı etkiler tespit edilebilir.Vücut dengelenerek çevreden gelen saldırılara karşı korunur ve bir uyum içinde yaşayabilir hale gelir.

MERİDYENLERİN ENERJİSİNİ ÖLÇTÜRÜN.SAĞLIĞINIZIN GELECEĞİNİ SEÇİN!

ACMOS ENERJİ DENGESİ

İnsan vücudunda bilinen sistemlerin dışında bir de "enerji" sistemi vardır.Merkezi göğsümüzde bulunan bu enerji sistemi iki şekilde çalışır.Hücrelerde bulunan yaşam enerjisi, enerji deposuna dışardan merkeze doğru bir dolaşım ile taşınır.Burada yenilenen yaşam enerjisi, merkezden dışa doğru bir dolaşımla tekrar kullanılmak üzere vücuda dağılır. Birçok hastalığın temelinde bu deveranın tıkanması, enerji blokajlarının oluşması yatar. Sağlıklı bir enerji deveranının gerçekleşmesi için tüm çakralarımızın açık ve merkezinde     olması, kozmik ve küresel (yin-yang) enerjinin girişi ve meridyenlerin üstünde bulunan akupunktur noktalarının açık olması gerekir.

  Tüm organizmalar ve madde titreşir. Her titreşimin bir dalga boyu vardır ve tüm dalga boyları birbirini etkiler. Bedenimizi oluşturan organ ve sistemler de doku ve  hücrelerden oluşur. Her hücrenin bir titreşimi vardır ve bu dalga boyuyla iletişime geçmek mümkündür.ACMOS’ta, Lecher anteni bedenden gelen tüm titreşimleri bir protokol  çerçevesinde tanıyarak rezonansa girer. Bedenimizde belli oranda elektrik vardır ve manyetik alan oluşturur.Bu alanda birçok bilgi vardır ve karşılıklı  olarak birbirini etkiler.Organizma kendini çevreden gelen titreşimlere karşı korur.Bu süreçte bedende bir zayıflama olabilir, ACMOS, bedeni etkileyen her türlü obje, kişi veya oluşumu tespit eder ve önlem alır. Bedeni sürekli savunmada ve enerji kaybında tutan oluşumu bulmak,hastalıkları tedavi etmekten çok daha  önemlidir. Çevremizde bizi etkileyen manyetik alanlar içinde bilgisayarları ,cep telefonlarını ve mikrodalga yayan  aletleri sayabiliriz. Ancak çok az bilinen jeopatik saldırılar,Hartmann alanları ve radon gazı keşfedilerek hayatımızdan çıkmayı bekliyor.  

      Hayat elektromanyetik dalgalardan ibarettir.                      (Le secret De La Vie)

“Hayat ışığın yayılması ile doğar. Hayat, ışığın yayılması ile korunur.Hayat her türlü titreşim dengesizliğinde dolayı son bulur”.                                              Lahowsky 1926

  ACMOS 
*  ENERJİ ALANINIZDA ÖLÇÜMLER YAPAR 
*  MERİDYENLERİN İÇİNDEKİ EKSİK VEYA TOKSİNLİ ENERJİYİ ÖLÇER 
* TÜMÇAKRALARI VE KOZMİK-KÜRESEL ENERJİ GİRİŞLERİNİ DENGELER 
*  BEDENDE EKSİLMİŞ ENERJİLERİ KUANTUM DÜZEYİNDE YERİNE KOYAR 
*  MERİDYENLERDEKİ ENERJİ AKIŞINI DÜZENLER 
*  KAPANMIŞ AKUPUNTUR NOKTALARINI AÇAR
 *  HOMEOPATİ VE FİTOTERAPİYİ KUANTUM  
   DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİR 
*  VÜCUTTA BİRİKMİŞ TOKSİNLERİ BOŞALTIR

*  ENERJİ ALANINI-AURAYI ARINDIRIR 

Tüm bunları sadece beden zekanıza sorarak yapar.Beden zekanız bunun ne zaman, ne kadar ve ne şekilde olacağını terapiste söyler.Acmos ezbere bilgi ve teknikle hareket etmez.
Bedenin zekası,Evrensel zeka ile hareket eder