Acmosla Ne Ölçülür ve Nasıl Ölçülür?

Acmosla Ne Ölçülür ve Nasıl Ölçülür?

ACMOS metodu insan vücudundaki farklı elektromanyetik alanların ve enerji devrelerinin ölçümü ve analizine dayanır. Bu yöntem ile vücudu oluşturan hücrelerin canlılığını üç boyutta ölçülür: fiziksel, hissi ve ruhsal. Organizmanın farklı seviyelerinde sadece enerji bozuklukları veya vücuttaki bağlı olan bir takım düzensizliklier tespit eder.

Elektromanyatik alanların ölçümü
ACMOS metodu özellikle üç değişik alanı ölçer: “Titreşim” (vibrasyon) alanı, sentripetal ve sentrifugal alanları. Alanların ölçümü ACMOS Lecher anteni ile yapılır, bu anten Rene Naccachian tarafından geliştirilmiştir. Bu cihaz aynı zamanda her türlü ürünün titreşim kalitesinin test edilmesi , jeobiolojik, ekolojik ve çevresel saldırılar üzerinde araştırmalar yapılmasını sağlar. 
Enerji devrelerinin ölçümü ve uyarılması
Bu ikinci etabın amacı her organik devrenin ve metabolik organizmanın potansiyel enerjisini değerlendirmektir. Bu değerlendirme neticesinde muhtemel tıkanıklıklar (blokajlar) tespit edilir ve bu tıkanıklıkların açılması için uygulama yapılır. Aslında, bunlar enerjinin kesintisiz olarak organlara akışını önlemektedir, ve bu organlar gerekli besleyici maddeleri artık alamadıkları için dejenere olmaya (bozulmaya) başlarlar.Ölçüm son derece ayrıntılı bir şekilde ACMOS 7 Biofeedback test aleti ile yapılır.
Bu ölçüm ayrıca organın üzerinde herhangi bir ilacın yarattığı etkiyi ve yapılan enerji uyarılmasının hemen değerlendirilmesini sağlar. 

Acmodermil Uyarıcı

 vibrasyonel rezonans sayesinde, Test aleti ile tespit edilen blokajları azaltır ve bozulan enerji dolaşımını ACMOS bioenerji uzmanının uygulayacağı programa istinaden düzenler.